Petrol Q Max Euro Super 95

Petrol Q Max Euro Super 95 je novi poboljšani motorni benzini. Poboljšanja su dostignuta upotrebom modernog višenamjenskog paketa aditiva svjetski priznatog proizvođača aditiva (Afton Chemical VB).

Upotreba tih dodataka omogućuje:

  • poboljšanu čistoću usisnih ventila (mercedes M102E i M111 testovi),
  • smanjeno vrijeme otvaranja injektora za ubrizgavanje goriva kao posljedica čistijih površina (testovi na serijskim motorima – mjerenje »LTFT«),
  • niža potrošnja goriva (MVEURO testni ciklus),  
  • manji talog u prostoru za sagorijevanje (»CEC DF 12+« test),   
  • gotovo potpuna zaštita površina od korozije (ASTM D665A in D665B testovi),
  • osjetno smanjenje štetnih materija u izduvnim gasovima.

Poređenje Petrol Q Max Euro Super 95 sa uobičajenim motornim benzinima.

Osobina

Petrol Q Max Euro Super 95

Napomene

Moć čišćenja Veća za 100% Na elementima sistema za napajanje s vremenom nastaje talog. Sa karakteristikama deterdženta koje posjeduje, gorivo bitno poboljšava čišćenje sistema i tako održava optimalne uslove za djelovanje motora, što osigurava veću snagu motora.
Čistoća injektora za ubrizgavanje U prosjeku 55% manje taloga Talog, koji se zbog visokih pritisaka i temperatura stvaraju na injektorima za ubrizgavanje, slabi raspršivanje goriva. To rezultira nepotpunim sagorijevanjem što povećava potrošnju goriva i smanjuje snagu motora.  
Ekonomičnost vožnje Do 4% niža potrošnja goriva Potrošnja goriva u najvećoj mjeri zavisi od karakteristika motora, njegovog održavanja i načina vožnje. Ali, na potrošnju utičemo i gorivom. Čiste površine i nesmetana prohodnost prskalica i kanala mogu značajno smanjiti potrošnju goriva. 
Sadržaj nesagorjelih CH u izduvnim gasovima Niža 74% Optimalni uslovi za sagorijevanje mogu biti ključni u doprinosu za smanjenje štetnih jedinjenja u izduvnim gasovima. Upotreba kvalitetnog goriva ima veliki uticaj na to. 
Sadržaj NOx u izduvnim gasovima Niža 32% (kao u gornjem redu)