Najam ugostiteljskog objekta

Caffe bar u sklopu benzinske stanice Nikšić

„ Petrol Crna Gora MNE“ d.o.o.  Cetinje, raspisuje javni poziv za najbolju ponudu radi izdavanja pod zakup caffe bara u sklopu  benzinske stanice Nikšić, Bulevar 13. jula bb, počev od 01.05.2014. godine.

Poziv se odnosi na ugostiteljski objekat:

 • Caffe bar BS Nikšić površine 40m2, sa skladištem 5,79 m2 i terasom bara 33 m2.

Prijave moraju sadržati slijedeće podatke:

 • pravna lica: podaci o privrednom drustvu
 • fizička lica: podaci o obrtu sredstava
 • visinu mjesečnog zakupa uz obavezu plaćanja avansa u visini tri mjesečne zakupnine
 • obavezu zakupoprimca o mjesecnom izvršenju režijskih troškova
 • obavezu zakupoprimca o domaćinskom staranju preuzetih materijalnih dobara kao i investiranje u dodatnu opremu ugostiteljskog objekta.

Rok za dostavljanje ponuda 8 dana od dana objave oglasa poziva.

E-mail adresa na koju se šalju ponude: dragan.boskovic@petrol.si

Petrol Crna Gora MNE d.o.o  nije u obavezi prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu.

 

Caffe bar u sklopu benzinske stanice Podgorica

„ Petrol Crna Gora MNE“ d.o.o.  Cetinje, raspisuje javni poziv za najbolju ponudu radi izdavanja pod zakup caffe bara u sklopu  benzinske stanice Podgorica, Mitra Bakića bb, počev od 01.05.2014. godine.

Poziv se odnosi na ugostiteljski objekat:

 • Caffe bar BS Podgorica površine 37m2, sa skladištem 6 m2 i baštom 35 m2.

Prijave moraju sadržati slijedeće podatke:

 • pravna lica: podaci o privrednom drustvu
 • fizička lica: podaci o obrtu sredstava
 • visinu mjesečnog zakupa uz obavezu plaćanja avansa u visini tri mjesečne zakupnine
 • obavezu zakupoprimca o mjesecnom izvršenju režijskih troškova
 • obavezu zakupoprimca o domaćinskom staranju preuzetih materijalnih dobara kao i investiranje u dodatnu opremu ugostiteljskog objekta.

Rok za dostavljanje ponuda 8 dana od dana objave oglasa poziva.

E-mail adresa na koju se šalju ponude: dragan.boskovic@petrol.si

Petrol Crna Gora MNE d.o.o  nije u obavezi prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu.

 

Caffe bar u sklopu benzinske stanice Reževići

 „ Petrol Crna Gora MNE“ d.o.o.  Cetinje, raspisuje javni poziv za najbolju ponudu radi izdavanja pod zakup caffe bara u sklopu  benzinske stanice Reževići, na adresi Reževići bb, 85300 Budva.

Poziv se odnosi na ugostiteljski objekat:

 • Caffe bar BS Reževići površine 45m2, sa skladištem 8 m2 i baštom 25 m2.

Prijave moraju sadržati slijedeće podatke:

 • pravna lica: podaci o privrednom drustvu
 • fizička lica: podaci o obrtu sredstava
 • visinu mjesečnog zakupa uz obavezu plaćanja avansa u visini tri mjesečne zakupnine
 • obavezu zakupoprimca o mjesecnom izvršenju režijskih troškova
 • obavezu zakupoprimca o domaćinskom staranju preuzetih materijalnih dobara kao i investiranje u dodatnu opremu ugostiteljskog objekta.

Rok za dostavljanje ponuda 8 dana od dana objave oglasa poziva.

E-mail adresa na koju se šalju ponude: dragan.boskovic@petrol.si

Petrol Crna Gora MNE d.o.o  nije u obavezi prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu.