Lična karta

Telefon: + 382 20 246 586
Fax:
Mail:
Link: www.petrol.me
PIB preduzeća: 02675889
PDV broj: 31/31-00505-8
Šifra djelatnosti: Trgovina naftom i naftnim derivatima
Žiro račun: Prva banka: 535-6968-30
NLB Montenegrobanke: 530-14222-27
Rukovodstvo
Izvršni direktor: Zorjan Tadej
Telefon: + 382 20 246 586
Rukovodstvo
Izvršni direktor: Zorjan Tadej
Prokurist: Bojana Lukić

Petrol Crna Gora MNE d.o.o.

Ulica Slobode br.2, 81000 Podgorica, Crna Gora