Bitumen

Bitumen se koristi u građevinarstvu, za gradnjo puteva, i u proizvodnji izolacionih materijala.

Bitumen se dijeli s obzirom na upotrebljivost

Bitumen za kolovoz

Industrijski bitumen

Industrijski bitumen koristi se u proizvodnji izolacionih materijala koji se koriste u građevinarstvu.

Bitumen za kolovoz i industrijski bitumen

Neki bitumeni koji se svrstavaju u grupu bitumena za kolovoze i industrijskih bitumena koriste se kao sirovina u svim navedenim primjerima.

Kontakt

Petrol Crna Gora MNE d.o.o.

Ulica Slobode br.2, 81000 Podgorica, Crna Gora