Preduzeća Grupacije Petrol

Aktuelna shema vlasničke strukture u grupi Petrol dostupna je na korporativnoj strani grupacije Petrol.