Plin u bocama

Tečni naftni gas - LPG u bocama za domaćinstva možete dobiti na svim Petrolovim benzinskim stanicama.

Potražite prodavnice

Kuvanje i zagrijavanje vode

LPG u bocama (mješavinu butana i propana) koriste manji korisnici u domaćinstvu, za kuvanje, zagrijavanje vode i prostorija te u plinskim uređajima za slobodno vrijeme.

U pojedinačnim domaćinstvima dozvoljeno je čuvati najviše tri boce veličine do 10 kg, a osim toga i jednu bocu kapaciteta od najviše 5 kg. Boce se ne smiju čuvati u podrumima, spavaćim prostorijama ili drugim prostorijama čak ni ako su prazne.

Boce su pokretne pneumatske posude i mogu se nabaviti u različitim veličinama (5, 10 i 35 kg).