Uslovi upotrebe

Zaštita

Predmet ovog obavještenja su internetske stranice na web-sajtu www.petrol.me. Cijeli sadržaj na ovim internetskim stranicama je vlasništvo preduzeća Petrol Crna Gora MNE d.o.o. i informativne je prirode.

Ograničena odgovornost

Petrol Crna Gora MNE d.o.o. ne odgovara za korišćenje internetskih stranica www.petrol.me, ni za eventualnu štetu koju bi prouzrokovala upotreba njihovih internetskih sadržaja. Preduzeće Petrol Crna Gora MNE d.o.o. trudiće se da omogući pravilnost informacija. Petrol Crna Gora MNE d.o.o. može mijenjati sve sadržaje bilo kada, bez obaveza da obavještava korisnike i ne odgovara za posljedice izazvane takvim promjenama.

Ograničeno

Korisnici mogu raspolagati sadržajima na web-sajtu www.petrol.me za svoju ličnu upotrebu, a da pri tome ne smiju biti kršena autorska prava. Autori sadržaja nisu odgovorni za eventualne štetne posljedice korišćenja. Svako drugačije korišćenje ili distribucija ovih internetskih sadržaja ili njihovog dijela nije dozvoljeno.

Zaštita podataka

Preduzeće će svim podacima koji su prikupljeni na stranicama www.petrol.me raspolagati u skladu sa važećim zakonodavstvom.