Za medije

Mediji i njihovi predstavnici, novinarke i novinari, važan su član među nama i našim potrošačima, poslovnim partnerima i drugim javnostima. Saopštenja na ovoj stranici su namijenjena posredovanju poruka i informacija cijeloj javnosti. Budući da želimo da svi korisnici budu podjednako obaviješteni o radu grupacije Petrol, preusmjerićemo se na korporativne strane grupacije na kojima su sva saopštenja objavljena na slovenačkom i engleskom jeziku, a ubuduće ćemo obezbijediti i izradu svih saopštenja i na crnogorskome jeziku.

Hvala na razumijevanju.