Iznajmljivanje poslovnog prostora

Iznajmljujemo poslovne prostore koji sa prepoznatljivom i lako dostupnom lokacijom omogućuju najveću moguću izloženost vaše poslovne aktivnosti.

Kontaktirajte nas pročitaj više


ZAKUP CAFFE BARA U SKLOPU BENZINSKE STANICE BS Kotor

Adresa: BS Bar, Ilino brdo bb.

Poziv se odnosi na:

BS Bar -CAFFE BAR:

 • Caffe bar BS Bar površine 32,55m2 sa terasom bara površine 29,14m2 i magacinom 5,30m2.

Prijave moraju sadržati sljedeće podatke:

 • pravna lica: podaci o privrednom drustvu
 • fizička lica: podaci o obrtu sredstava
 • visinu mjesečnog zakupa uz obavezu plaćanja avansa u visini tri mjesečne zakupnine
 • obavezu zakupoprimca o mjesečnom izvršenju režijskih troškova
 • obavezu zakupoprimca o domaćinskom staranju preuzetih materijalnih dobara kao i investiranje u dodatnu opremu ugostiteljskog objekta.
 • Naznačenje za koji objekat iz poziva se ponuda odnosi/pojedinačna ili zbirna ponuda/

Rok za dostavljanje ponude: Rok za dostavljanje ponuda 30 dana od dana objave oglasa poziva.

E-mail adresa na koju se šalju ponude: zakup@petrol.me

Petrol Crna Gora MNE d.o.o nije u obavezi prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu.


ZAKUP CAFFE BARA U SKLOPU BENZINSKE STANICE BS Kotor

Adresa:BS Kotor, Kavač bb.

Poziv se odnosi na:

BS Kotor -CAFFE BAR:

 • Caffe bar BS Kotor površine 46,10m2 sa terasom bara površine 51m2 i magacinom 13,52m2.

Prijave moraju sadržati sljedeće podatke:

 • pravna lica: podaci o privrednom drustvu
 • fizička lica: podaci o obrtu sredstava
 • visinu mjesečnog zakupa uz obavezu plaćanja avansa u visini tri mjesečne zakupnine
 • obavezu zakupoprimca o mjesečnom izvršenju režijskih troškova
 • obavezu zakupoprimca o domaćinskom staranju preuzetih materijalnih dobara kao i investiranje u dodatnu opremu ugostiteljskog objekta.
 • Naznačenje za koji objekat iz poziva se ponuda odnosi/pojedinačna ili zbirna ponuda/

Rok za dostavljanje ponude: Rok za dostavljanje ponuda 30 dana od dana objave oglasa poziva.

E-mail adresa na koju se šalju ponude: zakup@petrol.me

Petrol Crna Gora MNE d.o.o nije u obavezi prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu.ZAKUP CAFFE BARA U SKLOPU BENZINSKE STANICE BS Nikšić

Adresa:BS Nikšić, Bulevar 13 jul.

Poziv se odnosi na:

BS Reževići -CAFFE BAR:

 • Caffe bar BS Nikšić površine 40,00m2 sa terasom bara površine 33,00m2 i magacinom 5,79m2

Prijave moraju sadržati sljedeće podatke:

 • pravna lica: podaci o privrednom drustvu
 • fizička lica: podaci o obrtu sredstava
 • visinu mjesečnog zakupa uz obavezu plaćanja avansa u visini tri mjesečne zakupnine
 • obavezu zakupoprimca o mjesečnom izvršenju režijskih troškova
 • obavezu zakupoprimca o domaćinskom staranju preuzetih materijalnih dobara kao i investiranje u dodatnu opremu ugostiteljskog objekta.
 • Naznačenje za koji objekat iz poziva se ponuda odnosi/pojedinačna ili zbirna ponuda/

Rok za dostavljanje ponude: Rok za dostavljanje ponuda 30 dana od dana objave oglasa poziva.

E-mail adresa na koju se šalju ponude: zakup@petrol.me

Petrol Crna Gora MNE d.o.o nije u obavezi prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu.


ZAKUP CAFFE BARA U SKLOPU BENZINSKE STANICE BS Reževići

Adresa: BS Reževići, Reževići bb.

Poziv se odnosi na:

BS Reževići -CAFFE BAR:

 • Caffe bar BS Reževići površine 56,35m2 sa terasom bara površine 52,50m2 i magacinom 7,77m2.
 

Prijave moraju sadržati sljedeće podatke:

 • pravna lica: podaci o privrednom drustvu
 • fizička lica: podaci o obrtu sredstava
 • visinu mjesečnog zakupa uz obavezu plaćanja avansa u visini tri mjesečne zakupnine
 • obavezu zakupoprimca o mjesečnom izvršenju režijskih troškova
 • obavezu zakupoprimca o domaćinskom staranju preuzetih materijalnih dobara kao i investiranje u dodatnu opremu ugostiteljskog objekta.
 • Naznačenje za koji objekat iz poziva se ponuda odnosi/pojedinačna ili zbirna ponuda/

Rok za dostavljanje ponude: Rok za dostavljanje ponuda 30 dana od dana objave oglasa poziva.

E-mail adresa na koju se šalju ponude: zakup@petrol.me

Petrol Crna Gora MNE d.o.o nije u obavezi prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu.


ZAKUP CAFFE BARA U SKLOPU BENZINSKE STANICE BIJELO POLJE

Adresa: BS BIJELO POLJE, Konatari bb 84 000 Bijelo Polje

Poziv se odnosi na:

1. BS BIJELO POLJE -CAFFE BAR:

 • caffe bar 60,58 m2; terasa caffe bara 40,00 m2; kuhinja 4.4 m2; sanitarije 5.72 m2

2.BS BIJELO POLJE -AUTOPRAONICA

 • natkriveni prostor 45 m2 u sklopu benzinske pumpe za obavljanje djelatnosti ručnog pranja i čišćenja vozila

Prijave moraju sadržati sljedeće podatke:

 • pravna lica: podaci o privrednom drustvu
 • fizička lica: podaci o obrtu sredstava
 • visinu mjesečnog zakupa uz obavezu plaćanja avansa u visini tri mjesečne zakupnine
 • obavezu zakupoprimca o mjesečnom izvršenju režijskih troškova
 • obavezu zakupoprimca o domaćinskom staranju preuzetih materijalnih dobara kao i investiranje u dodatnu opremu ugostiteljskog objekta.
 • Naznačenje za koji objekat iz poziva se ponuda odnosi/pojedinačna ili zbirna ponuda/

Rok za dostavljanje ponude: 12.08.2023.godine

E-mail adresa na koju se šalju ponude: zakup@petrol.me

Petrol Crna Gora MNE d.o.o nije u obavezi prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu.


ZAKUP CAFFE BARA U SKLOPU BENZINSKE STANICE CETIINJE

Adresa: CRNA GREDA 0N , 81250 CETINJE

Poziv se odnosi na:

BS Cetinje - caffe bar:

 • 41,5m2 sa terasom bara površine 82,5m2

Prijave moraju sadržati sljedeće podatke:

 • pravna lica: podaci o privrednom drustvu
 • fizička lica: podaci o obrtu sredstava
 • visinu mjesečnog zakupa uz obavezu plaćanja avansa u visini tri mjesečne zakupnine
 • obavezu zakupoprimca o mjesečnom izvršenju režijskih troškova
 • obavezu zakupoprimca o domaćinskom staranju preuzetih materijalnih dobara kao i investiranje u dodatnu opremu ugostiteljskog objekta.
 • Naznačenje za koji objekat iz poziva se ponuda odnosi/pojedinačna ili zbirna ponuda/

Rok za dostavljanje ponude: 11.6. 2023.godine

Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama sa naznakom - PONUDA ZA ZAKUP CAFFE BARA Cetinje na adresu ul.Slobode br.2 81000 Podgorica.

Petrol Crna Gora MNE d.o.o nije u obavezi prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu.


ZAKUP CAFFE BARA U SKLOPU BENZINSKE STANICE HERCEG NOVI

Adresa: SUTORINA 0N , 85347 IGALO

Poziv se odnosi na:

BS Herceg Novi - caffe bar:

 • 49,05m2 sa terasom bara površine 68,22m2 i magacinom površine 13,58m2

Prijave moraju sadržati sljedeće podatke:

 • pravna lica: podaci o privrednom drustvu
 • fizička lica: podaci o obrtu sredstava
 • visinu mjesečnog zakupa uz obavezu plaćanja avansa u visini tri mjesečne zakupnine
 • obavezu zakupoprimca o mjesečnom izvršenju režijskih troškova
 • obavezu zakupoprimca o domaćinskom staranju preuzetih materijalnih dobara kao i investiranje u dodatnu opremu ugostiteljskog objekta.
 • Naznačenje za koji objekat iz poziva se ponuda odnosi/pojedinačna ili zbirna ponuda/

Rok za dostavljanje ponude: 14.5. 2023.godine

Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama sa naznakom - PONUDA ZA ZAKUP CAFFE BARA Herceg Novi na adresu ul.Slobode br.2 81000 Podgorica.

Petrol Crna Gora MNE d.o.o nije u obavezi prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu.


ZAKUP CAFFE BARA I AUTOPRAONICE U SKLOPU BENZINSKE STANICE PLJEVLJA

Adresa: Miloša Tošića bb, 84210 Pljevlja

Poziv se odnosi na:

BS Pljevlja - caffe bar:

 • 63,53 m2; skladiste caffe bara 5.69 m2 i otvorena terasa caffe bara 45 m2

Prijave moraju sadržati sljedeće podatke:

 • pravna lica: podaci o privrednom drustvu
 • fizička lica: podaci o obrtu sredstava
 • visinu mjesečnog zakupa uz obavezu plaćanja avansa u visini tri mjesečne  zakupnine
 • obavezu zakupoprimca o mjesečnom izvršenju režijskih troškova
 • obavezu zakupoprimca o domaćinskom staranju preuzetih materijalnih dobara kao i investiranje u dodatnu opremu ugostiteljskog objekta.
 • Naznačenje za koji objekat iz poziva se ponuda odnosi/pojedinačna ili zbirna ponuda/

Rok za dostavljanje ponude: 16.januar 2023.godine

Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama sa naznakom - PONUDA ZA ZAKUP CAFFE BARA I AUTOPRAONICE BIJELO POLJE na adresu ul.Slobode br.2 81000 Podgorica.

Petrol Crna Gora MNE d.o.o nije u obavezi prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu.


ZAKUP CAFFE BARA i AUTOPRAONICE U SKLOPU BENZINSKE STANICE BIJELO POLJE

Adresa: Konatari bb, 84 000 Bijelo Polje

Poziv se odnosi na:

BS Bijelo Polje - caffe bar:
 • 60,58 m2; skladiste caffe bara 4.40 m2 i otvorena terasa caffe bara 30 m2
BS Bijelo Polje - autopraonica:
 • natkriveni prostor 45 m2 u sklopu benzinske pumpe za obavljanje djelatnosti ručnog pranja i čišćenja vozila

Prijave moraju sadržati sljedeće podatke:

 • pravna lica: podaci o privrednom drustvu
 • fizička lica: podaci o obrtu sredstava
 • visinu mjesečnog zakupa uz obavezu plaćanja avansa u visini tri mjesečne  zakupnine
 • obavezu zakupoprimca o mjesečnom izvršenju režijskih troškova
 • obavezu zakupoprimca o domaćinskom staranju preuzetih materijalnih dobara kao i investiranje u dodatnu opremu ugostiteljskog objekta.
 • Naznačenje za koji objekat iz poziva se ponuda odnosi/pojedinačna ili zbirna ponuda/

Rok za dostavljanje ponude: 09.januar 2023.godine

Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama sa naznakom - PONUDA ZA ZAKUP CAFFE BARA I AUTOPRAONICE BIJELO POLJE na adresu ul.Slobode br.2 81000 Podgorica.

Petrol Crna Gora MNE d.o.o nije u obavezi prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu.


ZAKUP CAFFE BARA U SKLOPU BENZINSKE STANICE - Caffe bar Mitra Bakića

Lokacija: Mitra Bakića bb, 81 000 Podgorica

Poziv se odnosi na:

 • Caffe bar BS Mitra Bakića površine 31 m2, sa skladištem 11 m2 i terasom bara 52 m2.

Prijave moraju sadržati sljedeće podatke:

 • pravna lica: podaci o privrednom drustvu
 • fizička lica: podaci o obrtu sredstava
 • visinu mjesečnog zakupa uz obavezu plaćanja avansa u visini tri mjesečne zakupnine
 • obavezu zakupoprimca o mjesecnom izvršenju režijskih troškova
 • obavezu zakupoprimca o domaćinskom staranju preuzetih materijalnih dobara kao i investiranje u dodatnu opremu ugostiteljskog objekta.
 • Naznačenje za koji caffe bar iz poziva se ponuda odnosi/pojedinačna ili zbirna ponuda/

Rok za dostavljanje ponude: 10.12.2022..godine

Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama sa naznakom - PONUDA ZA ZAKUP CAFFE BARA PODGORICA na adresu ul. Slobode br. 2, 81000 Podgorica.

Petrol Crna Gora MNE d.o.o nije u obavezi prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu.


ZAKUP CAFFE BARA U SKLOPU BENZINSKE STANICE - Caffe bar BS Bar

Lokacija: Bulevar Dinastije Petrović, 85 000 Bar

Poziv se odnosi na:

 • Caffe bar BS Bar, površine caffe bar 39.55m2, terasa 29.14 m2, magacin uz bar 5.3 m2.

Prijave moraju sadržati sljedeće podatke:

 • pravna lica: podaci o privrednom drustvu
 • fizička lica: podaci o obrtu sredstava
 • visinu mjesečnog zakupa uz obavezu plaćanja avansa u visini tri mjesečne zakupnine
 • obavezu zakupoprimca o mjesecnom izvršenju režijskih troškova
 • obavezu zakupoprimca o domaćinskom staranju preuzetih materijalnih dobara kao i investiranje u dodatnu opremu ugostiteljskog objekta.
 • Naznačenje za koji caffe bar iz poziva se ponuda odnosi/pojedinačna ili zbirna ponuda/

Rok za dostavljanje ponude: 5.10.2022.godine.

Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama sa naznakom - PONUDA ZA ZAKUP CAFFE BARA PODGORICA na adresu ul. Slobode br. 2, 81000 Podgorica.

Petrol Crna Gora MNE d.o.o nije u obavezi prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu.


ZAKUP CAFFE BARA U SKLOPU BENZINSKE STANICE - Caffe bar BS Donja Gorica

Lokacija: Donja Gorica bb, 81 000 Podgorica

Poziv se odnosi na:

 • Caffe bar BS Donja Gorica, površine caffe bar 39.7m2, terasa caffe bara 28.8 m2, magacin uz bar 5.46 m2, otvorena terasa 36 m2.

Prijave moraju sadržati sljedeće podatke:

 • pravna lica: podaci o privrednom drustvu
 • fizička lica: podaci o obrtu sredstava
 • visinu mjesečnog zakupa uz obavezu plaćanja avansa u visini tri mjesečne zakupnine
 • obavezu zakupoprimca o mjesecnom izvršenju režijskih troškova
 • obavezu zakupoprimca o domaćinskom staranju preuzetih materijalnih dobara kao i investiranje u dodatnu opremu ugostiteljskog objekta.
 • Naznačenje za koji caffe bar iz poziva se ponuda odnosi/pojedinačna ili zbirna ponuda/

Rok za dostavljanje ponude: 5.10.2022.godine.

Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama sa naznakom - PONUDA ZA ZAKUP CAFFE BARA PODGORICA na adresu ul. Slobode br. 2, 81000 Podgorica.

Petrol Crna Gora MNE d.o.o nije u obavezi prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu.


ZAKUP CAFFE BARA U SKLOPU BENZINSKE STANICE - Caffe bar BS Nikšić

Lokacija: Bulevar 13. jul b.b. 81400 Nikšić

Poziv se odnosi na:

 • Caffe bar BS Nikšić površine 40m2, sa skladištem 5,79 m2 i terasom bara 33 m2.

Prijave moraju sadržati sljedeće podatke:

 • pravna lica: podaci o privrednom drustvu
 • fizička lica: podaci o obrtu sredstava
 • visinu mjesečnog zakupa uz obavezu plaćanja avansa u visini tri mjesečne zakupnine
 • obavezu zakupoprimca o mjesecnom izvršenju režijskih troškova
 • obavezu zakupoprimca o domaćinskom staranju preuzetih materijalnih dobara kao i investiranje u dodatnu opremu ugostiteljskog objekta.
 • Naznačenje za koji caffe bar iz poziva se ponuda odnosi/pojedinačna ili zbirna ponuda/

Rok za dostavljanje ponude: 25.08.2022.godine.

Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama sa naznakom - PONUDA ZA ZAKUP CAFFE BARA PODGORICA na adresu ul. Slobode br. 2, 81000 Podgorica.

Petrol Crna Gora MNE d.o.o nije u obavezi prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu.


ZAKUP CAFFE BARA U SKLOPU BENZINSKE STANICE - Caffe bar BS Herceg Novi

Lokacija: Sutorina bb, 85340 Herceg Novi

Poziv se odnosi na:

 • Caffe bar BS Herceg Novi površine 62.63 m2, caffe bar 42.75 m2, šank 6.30 m2, kuhinja 9.18 m2, pomoćne prostorije 4.40 m2, terasa 68.22 m2.

Prijave moraju sadržati sljedeće podatke:

 • pravna lica: podaci o privrednom drustvu
 • fizička lica: podaci o obrtu sredstava
 • visinu mjesečnog zakupa uz obavezu plaćanja avansa u visini tri mjesečne zakupnine
 • obavezu zakupoprimca o mjesecnom izvršenju režijskih troškova
 • obavezu zakupoprimca o domaćinskom staranju preuzetih materijalnih dobara kao i investiranje u dodatnu opremu ugostiteljskog objekta.
 • Naznačenje za koji caffe bar iz poziva se ponuda odnosi/pojedinačna ili zbirna ponuda/

Rok za dostavljanje ponude: 10.06.2022.godine.

Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama sa naznakom - PONUDA ZA ZAKUP CAFFE BARA PODGORICA na adresu ul. Slobode br. 2, 81000 Podgorica.

Petrol Crna Gora MNE d.o.o nije u obavezi prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu.


ZAKUP CAFFE BARA U SKLOPU BENZINSKE STANICE - Caffe bar BS Reževići

Lokacija: Reževići bb 85300 Budva

Poziv se odnosi na:

 • Caffe bar BS Reževići površine 45 m2, sa skladištem 8 m2 i baštom 25 m2.

Prijave moraju sadržati sljedeće podatke:

 • pravna lica: podaci o privrednom drustvu
 • fizička lica: podaci o obrtu sredstava
 • visinu mjesečnog zakupa uz obavezu plaćanja avansa u visini tri mjesečne zakupnine
 • obavezu zakupoprimca o mjesecnom izvršenju režijskih troškova
 • obavezu zakupoprimca o domaćinskom staranju preuzetih materijalnih dobara kao i investiranje u dodatnu opremu ugostiteljskog objekta.
 • Naznačenje za koji caffe bar iz poziva se ponuda odnosi/pojedinačna ili zbirna ponuda/

Rok za dostavljanje ponude: 30.06.2022.godine.

Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama sa naznakom - PONUDA ZA ZAKUP CAFFE BARA PODGORICA na adresu ul. Slobode br. 2, 81000 Podgorica.

Petrol Crna Gora MNE d.o.o nije u obavezi prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu.

Kontaktirajte nas

Petrol Crna Gora MNE d.o.o.

Ulica Slobode br.2, 81000 Podgorica, Crna Gora