Iznajmljivanje poslovnog prostora

Iznajmljujemo poslovne prostore koji sa prepoznatljivom i lako dostupnom lokacijom omogućuju najveću moguću izloženost vaše poslovne aktivnosti.

Kontaktirajte nas


BS HERCEG NOVI - AUTOPRAONICA
natkriveni prostor 17.5m2 u sklopu benzinske pumpe
za obavljanje djelatnosti ručnog pranja i čišćenja vozila

Prijave moraju sadržati sljedeće podatke:

 • pravna lica: podaci o privrednom drustvu
 • fizička lica: podaci o obrtu sredstava
 • visinu mjesečnog zakupa uz obavezu plaćanja avansa u visini tri mjesečne zakupnine
 • obavezu zakupoprimca o mjesecnom izvršenju režijskih troškova
 • obavezu zakupoprimca o domaćinskom staranju preuzetih materijalnih dobara kao i investiranje u dodatnu opremu ugostiteljskog objekta.
 • Naznačenje za koji caffe bar ili autopraonicu iz poziva se ponuda odnosi/pojedinačna ili zbirna ponuda/

Rok za dostavljanje ponuda je 15.01.2022.godine.

E-mail adrese na koju se šalju ponude:
ignac.rupar@petrol.si i bojana.boskovic@petrol.me

Petrol Crna Gora MNE d.o.o nije u obavezi prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu.


PLJEVLJA-CAFFE BAR
caffe bar 63,53m2 ; skladiste caffe bara 5.69m2 i
otvorena terasa caffe bara 45m
2

Prijave moraju sadržati sljedeće podatke:

 • pravna lica: podaci o privrednom drustvu
 • fizička lica: podaci o obrtu sredstava
 • visinu mjesečnog zakupa uz obavezu plaćanja avansa u visini tri mjesečne zakupnine
 • obavezu zakupoprimca o mjesecnom izvršenju režijskih troškova
 • obavezu zakupoprimca o domaćinskom staranju preuzetih materijalnih dobara kao i investiranje u dodatnu opremu ugostiteljskog objekta.
 • Naznačenje za koji caffe bar ili autopraonicu iz poziva se ponuda odnosi/pojedinačna ili zbirna ponuda/

Rok za dostavljanje ponuda je 15.01.2022.godine.

E-mail adrese na koju se šalju ponude:
ignac.rupar@petrol.si i bojana.boskovic@petrol.me

Petrol Crna Gora MNE d.o.o nije u obavezi prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu.


BS BIJELO POLJE -CAFFE BAR
caffe bar 60,58m2 ; skladiste caffe bara 4.40 m2 i
otvorena terasa caffe bara 30m2

Prijave moraju sadržati sljedeće podatke:

 • pravna lica: podaci o privrednom drustvu
 • fizička lica: podaci o obrtu sredstava
 • visinu mjesečnog zakupa uz obavezu plaćanja avansa u visini tri mjesečne zakupnine
 • obavezu zakupoprimca o mjesecnom izvršenju režijskih troškova
 • obavezu zakupoprimca o domaćinskom staranju preuzetih materijalnih dobara kao i investiranje u dodatnu opremu ugostiteljskog objekta.
 • Naznačenje za koji caffe bar ili autopraonicu iz poziva se ponuda odnosi/pojedinačna ili zbirna ponuda/

Rok za dostavljanje ponuda je 15.01.2022.godine.

E-mail adrese na koju se šalju ponude:
ignac.rupar@petrol.si i bojana.boskovic@petrol.me

Petrol Crna Gora MNE d.o.o nije u obavezi prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu.


BIJELO POLJE -AUTOPRAONICA
natkriveni prostor 45m2 u sklopu benzinske pumpe za
obavljanje djelatnosti ručnog pranja i čišćenja vozila

Prijave moraju sadržati sljedeće podatke:

 • pravna lica: podaci o privrednom drustvu
 • fizička lica: podaci o obrtu sredstava
 • visinu mjesečnog zakupa uz obavezu plaćanja avansa u visini tri mjesečne zakupnine
 • obavezu zakupoprimca o mjesecnom izvršenju režijskih troškova
 • obavezu zakupoprimca o domaćinskom staranju preuzetih materijalnih dobara kao i investiranje u dodatnu opremu ugostiteljskog objekta.
 • Naznačenje za koji caffe bar ili autopraonicu iz poziva se ponuda odnosi/pojedinačna ili zbirna ponuda/

Rok za dostavljanje ponuda je 15.01.2022.godine.

E-mail adrese na koju se šalju ponude:
ignac.rupar@petrol.si i bojana.boskovic@petrol.me

Petrol Crna Gora MNE d.o.o nije u obavezi prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu.

Kontaktirajte nas

Petrol Crna Gora MNE d.o.o.

Josipa Broza Tita 19, Podgorica, Crna Gora