Iznajmljivanje poslovnog prostora

Iznajmljujemo poslovne prostore koji sa prepoznatljivom i lako dostupnom lokacijom omogućuju najveću moguću izloženost vaše poslovne aktivnosti.

Kontaktirajte nas


ZAKUP CAFFE BARA U SKLOPU BENZINSKE STANICE - Caffe bar BS Herceg Novi

Lokacija: Sutorina bb, 85340 Herceg Novi

Poziv se odnosi na:

 • Caffe bar BS Herceg Novi površine 62.63 m2, caffe bar 42.75 m2, šank 6.30 m2, kuhinja 9.18 m2, pomoćne prostorije 4.40 m2, terasa 68.22 m2.

Prijave moraju sadržati sljedeće podatke:

 • pravna lica: podaci o privrednom drustvu
 • fizička lica: podaci o obrtu sredstava
 • visinu mjesečnog zakupa uz obavezu plaćanja avansa u visini tri mjesečne zakupnine
 • obavezu zakupoprimca o mjesecnom izvršenju režijskih troškova
 • obavezu zakupoprimca o domaćinskom staranju preuzetih materijalnih dobara kao i investiranje u dodatnu opremu ugostiteljskog objekta.
 • Naznačenje za koji caffe bar iz poziva se ponuda odnosi/pojedinačna ili zbirna ponuda/

Rok za dostavljanje ponude: 10.06.2022.godine.

E-mail adresa na koju se šalju ponude:

Petrol Crna Gora MNE d.o.o nije u obavezi prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu.


ZAKUP CAFFE BARA U SKLOPU BENZINSKE STANICE - Caffe bar BS Reževići

Lokacija: Reževići bb 85300 Budva

Poziv se odnosi na:

 • Caffe bar BS Reževići površine 45 m2, sa skladištem 8 m2 i baštom 25 m2.

Prijave moraju sadržati sljedeće podatke:

 • pravna lica: podaci o privrednom drustvu
 • fizička lica: podaci o obrtu sredstava
 • visinu mjesečnog zakupa uz obavezu plaćanja avansa u visini tri mjesečne zakupnine
 • obavezu zakupoprimca o mjesecnom izvršenju režijskih troškova
 • obavezu zakupoprimca o domaćinskom staranju preuzetih materijalnih dobara kao i investiranje u dodatnu opremu ugostiteljskog objekta.
 • Naznačenje za koji caffe bar iz poziva se ponuda odnosi/pojedinačna ili zbirna ponuda/

Rok za dostavljanje ponude: 30.06.2022.godine.

E-mail adresa na koju se šalju ponude:

Petrol Crna Gora MNE d.o.o nije u obavezi prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu.

Kontaktirajte nas

Petrol Crna Gora MNE d.o.o.

Ulica Slobode br.2, 81000 Podgorica, Crna Gora