Iznajmljivanje poslovnog prostora

Iznajmljujemo poslovne prostore koji sa prepoznatljivom i lako dostupnom lokacijom omogućuju najveću moguću izloženost vaše poslovne aktivnosti.

Kontaktirajte nas

„ Petrol Crna Gora MNE“ d.o.o. Podgorica, raspisuje javni poziv za najbolju ponudu radi izdavanja pod zakup caffe bara u sklopu benzinske stanice BS Cetinje, na adresi Crna greda bb.
Poziv se odnosi na jedan ugostiteljski objekat:


Caffe bar BS Cetinje površine 30m2 sa terasom bara površine 20 m2

Prijave moraju sadržati sljedeće podatke:

  • pravna lica: podaci o privrednom drustvu
  • fizička lica: podaci o obrtu sredstava
  • visinu mjesečnog zakupa uz obavezu plaćanja avansa u visini tri mjesečne zakupnine
  • obavezu zakupoprimca o mjesecnom izvršenju režijskih troškova
  • obavezu zakupoprimca o domaćinskom staranju preuzetih materijalnih dobara kao i investiranje u dodatnu opremu ugostiteljskog objekta.
  • Naznačenje za koji caffe bar iz poziva se ponuda odnosi/pojedinačna ili zbirna ponuda/


Rok za dostavljanje ponuda 8 dana od dana objave oglasa poziva.

E-mail adresa na koju se šalju ponude: bojana.boskovic@petrol.me
Petrol Crna Gora MNE d.o.o nije u obavezi prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu.

Kontaktirajte nas

Petrol Crna Gora MNE d.o.o.

Josipa Broza Tita 19, Podgorica, Crna Gora